hilengdumhilik

hili (Karbi)
Contributed by: মৰ্ণিংকে ফাংচ` (Morningkeey Phangcho) on 2008-08-24
1. (Verb-Trans.) to make a stand or make efforts in opposition বিৰোধিতা কৰ্ বা বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰ্