ka brika bsiang

ka brut (Khasi) [ Roman: ka.brut]
Contributed by: Himasri Das on 2023-06-24
1. Visual Art(Material Noun-Neuter) a brush for applying paint চিত্রকৰ বা খনিকৰে মূৰ্ত্তি আঁকিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা যতন ।